Neutralizare Deseuri Animaliere

Neutralizare deseuri nepericuloase de origine animala


Intregul proces de colectare si eliminare a deseurilor nepericuloase – deseuri de origine animala se desfasoara conform unei proceduri prestabilite.
Eco Neutralizare Grindasi isi desfasoara activitatea in baza:
- Autorizatiilor Sanitar Veterinare nr. RO-IL-024-INCP/1,2,3-27.05.2020 si RO-IL-025-COLL/1,2,3-27.05.2020,
- Autorizatiei de Mediu nr. 98/25.03.2019,
- Si transport autorizat D.S.V. RO-IL-013-TRANS/1,2,3-09.03.2020


Societatea noastra asigura un mod de lucru conform normelor sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor. Conform acestor norme, generatorul de deseuri are obligatia, ca in momentul in care subprodusele de origine animala rezultate din activitatea sa expira si devin deseuri sa obtina Certificatul Sanitar Veterinar. Acest document este eliberat de Autoritatea Sanitar Veterinara din arondamentul in care isi desfasoara activitatea operatorul economic in cauza. Certificatul Sanitar Veterinar atesta categoria acestuia (incadrare facuta de doctorul sanitar veterinar conform Regulamentului nr. 1069/2009), cantitatea precum si destinatia deseurilor (neutralizare/incinerare).


TARIFELE aferente acestui serviciu sunt urmatoarele:

 • Contravaloare contract prestari servicii neutralizare – 250 lei + T.V.A./an;
 • Eliminare deseuri nepericuloase de origine animala categoria I si II – 2.95 lei + T.V.A./kg;
 • Eliminare deseuri nepericuloase de origine animala categoria III – 1.87 lei + T.V.A./kg;
 • Transport deseuri autorizat (< 2 tone) – 2.19 lei + T.V.A./km;


De asemenea, Unitatile Administrativ Teritoriale pot opta pentru serviciile oferite de societatea noastra, urmand ca in baza contractului de prestari servicii incheiat, sa beneficieze de toate facilitatile societatii, precum si de promptitudinea echipei pentru colectarea in maxim 48 ore (de la eliberarea Certificatului Sanitar Veterinar) a cadavrelor de animale de pe raza localitatii respective.


TARIFELE pentru Unitatile Administrativ Teritoriale sunt urmatoarele:

 • Contravaloare contract prestari servicii neutralizare – 500 lei + T.V.A./an;
 • Eliminare deseuri nepericuloase de origine animala – 2.95 lei + T.V.A./kg;
 • Transport deseuri autorizat (< 2 tone) – 2.19 lei + T.V.A./km;


Contract de neutralizare pentru activitati complexe:

 • Taxa cuprinsa intre 2500 – 5000 de lei/an+TVA
 • Colectare si neutralizare deseuri de origine animala categoria I, II, III - 3 lei/kg+TVA
 • Colectare si neutralizare deseuri de origine non-animala – 3 lei/kg+TVA
 • Ambalaj deseu – 0.90 lei/kg+TVA
 • Transport < 3.5 tone – 3 lei/km+TVA
 • Transport > 3.5 tone – 6 lei/km+TVA