Despre Noi

Despre Noi

Experiență în servicii de gestionare a deșeurilor

De peste 11 ani, societatea noastră prestează servicii de colectare și neutralizare deșeuri nepericuloase de origine animală, la cel mai ridicat standard de pe piață.

Exigențele noastre au crescut vădit de-a lungul timpului, fapt ce a condus la un flux continuu al activității și creșterea nivelului de satisfacție a clienților noștri.

De asemenea, s-au depus eforturi suplimentare pentru optimizarea funcționarii instalațiilor de incinerare care să respecte întocmai normele legislative în vigoare, cu privire la protecția mediului înconjurător.

Eco Neutralizare Grindasi urmărește în permanență îmbunătățirea diferitelor tipuri de servicii oferite clienților precum și perfecționarea continuă a angajaților săi, pentru a putea oferi cele mai bune și pertinente soluții tehnice privind procedeele de colectare și incinerare a deșeurilor (fie de origine animală sau non-animală), și nu în ultimul rând cele mai optime soluții în domeniul gestionării deșeurilor.

Autorizații

Autorizație mediu eliminare deșeuri: Autorizație mediu colectare deșeuri
periculoase și nepericuloase
Autorizații D.S.V.

example2 example2 example2 example2

Sistem de management de mediu

example2
Sistem de management de mediu

example2
Sistem de management al calității

example2
Autorizație Transport-Certificat DSV

example2
Mergi sus