Contact

Găsiți biroul nostru

Contactați-ne

 • ECO NEUTRALIZARE GRINDASI

  CUI: RO25328470
  Registrul Comertului: J40/3795/2009
  Adresa Sediu social: Str. Mosoaia Nr. 33, Sector 4, Bucuresti

 • Telefon

  *3264 / 021 326 47 87 / 0755 101 172

 • Email

  office@econeutralizare.ro

 • Puncte de lucru

  Bucuresti, Sector 4, Drumul Gilăului, nr. 5N
  Ialomița, Com. Valea Macrisului, Sat Grindași, str. Centrala nr. 62
  Călărași, Str. Dobrogei , Nr.1, Bl. A6, Parter, Sc. 1
  Argeș, Pitești, Str.Depozitelor, nr.10, biroul nr.4
  Bacău, Onești, Str. Republicii nr 56

Informare GDPR

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele prestatorului:

Eco Neutralizare Grindasi S.R.L., cu sediul social în București, sector 4, Str. Mosoaia Nr. 33, Tel. 021/326 47 87/ 0755 101 172, mail:office@econeutralizare.ro , Prestatorul a luat cunoștință despre Regulamentul (UE)2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 ( denumit în continuare “Regulamentul “ ) și în special de obligățiile care revin oricărui Operator de date cu caracter personal .

 • 1. Prestatorul va colecta numele și prenumele,semnătură, numărul de telefon și adresa de mail furnizate de dumneavoastră, având că temei legal scopul încheierii și executării contractului de prestări servicii, înlesnirea comunicării cu reprezentanții societății și în vederea completării și transmiterii documentelor/raportărilor aferente societății dumneavoastră, către autoritățile competențe pentru protecția mediului și eventualelor oferte către dumneavoastră . Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoană vizată timp de până la 3 ani de la încetarea relației contractuale .
 • 2. Prestatorul va colecta adresa dvs. de e-mail pentru a va putea presta serviciile (transmite informările) și a va transmite facturile .
 • 3. Prestatorul va colecta numărul dvs. de cont bancar din extrasul nostru de cont pentru a verifică intrarea sumelor plătite de dvs. în contul nostru, lucru necesar pentru evidență contabila conform Legii Contabilității .
 • 4. Prestatorul se asigura că persoanele autorizate ( subcontractorii) care prelucrează datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligăție statutară adecvată de confidențialitate .
 • 5. Datele cu caracter personal colectate în vederea întocmirii și executării contractului de prestări servicii între societățile noastre sunt stocate în format electronic pe serverul firmei MANAGEMENT IT SERVICES CONSULTING SRL,(prestator de servicii IT sub contract cu societatea nostra), până la 3 ani de la încetarea contractului.
 • 6. Prestatorul se obligă să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul (UE)2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, revizuind și actualizand în mod activ respectivele măsuri .
Drepturile dvs. sunt urmatoarele:
 • 1. În cazul în care la dată primirii acestei informări nu mai sunteți în relații contractuale cu subscrisă, va rugăm să va dați în mod expres acordul pentru păstrarea datelor dvs. cu caracter personal existente în arhivă (inclusiv electronică) a subscrisei pe un termen de 3 ani de la dată prezenței în următoarele scopuri: Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal.
 • 2. Dreptul la acces de date – dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către subscrisă.
 • 3. Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte precum și completarea datelor incomplete
 • 4. Dreptul la ștergerea datelor – “dreptul de a fi uitat” – dreptul de a obține, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal
 • 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul d a obține, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora.
 • 6. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul că aceste date să fie transmise către alt operator de date în măsură în care sunt îndeplinite condițiile legale.
 • 7. Dreptul la opoziție dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, că datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile legale.
 • 8. Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

În cazul în care la dată primirii acestei informări nu mai sunteți în relații contractuale cu subscrisă, va rugăm să va dați în mod expres acordul pentru păstrarea datelor dvs. cu caracter personal existente în arhivă (inclusiv electronică) a subscrisei pe un termen de 3 ani de la dată prezenței în următoarele scopuri:

-marketing

Data:28/05/2018
Mergi sus